Et intelligent hav

"hvordan forstå det totale økosystemet"

SeaErn OCEANIntel beslutningsstøtte, er inspirert av mange års bransjeerfaring og utviklet gjennom tett dialog med kundene

Våre tjenester


SeaErn OCEANIntel Fiskeri


Sammen med den aktive fisker, utvikler vi et dedikert og innovativt beslutningsstøtte verktøy som gir optimalt med innsikt over pågående fiskeri.

Et verktøy som gir online innsikt over all fiskeriaktivitet i sanntid.


SeaErn OCEANIntel       IKT deseign


Har utviklet eget IKT design basert på SFI systemet til bruk i nybyggingsprosjekter.


SeaErn OCEANIntel Miljø&Havbruk


Et beslutningsstøtte verktøy som gir totaloversikt over havkvalitet, forurensning, potensille algeoppblomstringer som kan skade havbruk. Konseptet vil predikere utvikling og varsle i forkant om trusler. 


Systemintegrator ICT Newbuilding


Leverer komplette IKT- og kommunikasjonsløsninger til nye fartøyrposjekter i tett samarbeid med verft og rederi.


SeaErn OCEANIntel Olje&Gass


Sammen med Olje&Gass næringen skal vi utvikle et verktøy som gir varsel ved uønsked skipstrafikk i områder som skal beskyttes.

Et verktøy som overvåker, varsler og predikerer potensielle trusler i forkant.


Systemintegrator ICT Retrofit


Bistår rederi i større og mindre ombyggings/oppgraderingsprosejkt hvor reder ønsker å følge den raskt viksende teknologiske utviklingen.

Om oss


NCMC AS er en teknologisk bedrift som er lokalisert i Hareid kommune på Sunnmøre med tette koplinger til SINTEF Ocean og NTNU Ålesund.


Vår bakgrunn kommer fra den maritime industrien og har arbeidet tett på næringen i mange år, vi har bistått næringen med nye spennede og innovative løsninger.


CEO Idar Flø var grunderen av teknologiselskapet Ship Equip AS og var delaktig i den raskt voksende satcom inntoget til både den Norske fiskeri- og Offshoreflåten som var tidlig til å ta i bruk nye tjenester som forenklet hverdagen om bord.


NCMC AS er part i SINTEF Ocean AS sitt store forskningsprosjekt SFI Harvest der vårt konsept for beslutningsstøtte for fiskeren ligger til grunn i forskningspakke RA 3 (Digital decision support for fisheries)

www.sfiharvest.no

Hvorfor velge NCMC


Kvalitet i alle ledd


Ved valg av tekniske løsninger setter vi store krav til teknologi, kvalitet, brukeropplevelse og enkel bruk for kunden. 

Løsningen vi utvikler og leverer skal være i tråd med kundens behov og ønske til funksjonalitet.


Enestående Service


En god løsning er ubrukelig uten at det er koplet mot en enestående god service, vår service skal være bedre enn hva kunden forventer.