logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 
VIDEO & MEDIC SOLUTION

SEA ERN Video & Medic Solution er en helt nyutviklet videokommunikasjonsløsning som kan benyttes på lavere satellitt båndbredder ned mot 128kbps (dedikert).

Skulle en MEDIC situasjon oppstå om bord, kan man ved hjelp av løsningen koble seg opp via Kystradiokjeden til Radio Medico Norway.

Legen vil ved hjelp av videobildet kunne gi en bedre konsultasjon og rettledning til den ansvarlige eller ansvarshavende om bord. I mange tilfeller vil en slik løsning kunne avverge usikkerheten med å ta i bruk MedEvac og kostnadene/ulempene det medfører.

Skulle en teknisk problemstilling oppstå, kan man med samme løsning koble seg opp imot spesialisten på land og motta kyndig veiledning for å løse problemet. Man reduserer kostnadene med å måtte bryte av en pågående operasjon og gå i land.

Løsningen er utviklet i samarbeid med legene hos Radio Medico Norway på Haukeland Universitetssykehus, men kan også benyttes til alle andre videokomunikasjonsbehov om bord, enten det skulle være administrativt eller teknisk relaterte problemstillinger.

 

SEA ERN Video & Medic Solution is a totally new videocommunication solution that can be used on lower satellite bandwidth down to 128 kbps (dedicated).

If there occures a MEDIC situation onboard, the ship can connect to Radio Medico Norway via the Coastradio.

The doctor on land will be given a better picture of the situation through video and can carry out a better consultation and instruct the person in charge onboard. In alot of cases one can avoid evacuation and all the costs and disadvantages an evacuation involves.

If a technical issue occurs, one can use the same video solution and connect to the technician on land and recieve skilled guidance to solve the problem. By using our video solution, one can avvoid the costs by having to terminate an ongoing operation/fishery and seek technical support on land.

The solution is developed in collaboration with the doctors at Redio Medico Norway at Haukeland University Hospital, but can also be used regarding other demands for videocommunication onboard, that be technical or adminstrative.

 

 

 

seaern_medicare.jpg
logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no