logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 
INTERFACE

SEA ERN Interface sikrer at alle systemer og løsninger som normalt supporteres av servicetekniker via laptop, kan nås fra land via den til enhver tid tilgjengelige kommunikasjonsløsning.

Nettverket segmenteres i ulike VLAN, dette sikrer de ulike prioriteringsnivåene og tilgangen til det respektive utstyr som skal supporteres.

 

SEA ERN Interface ensures that all systems and solutions that normally is supported by a technician via laptop, can be reached from land via the 24/7 available communication solution.

The network is segmented into different VLAN, this secures the different prioritylevels and the access to the device that needs support.

 

seaern_interface.jpg
logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no