logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 
DATACENTER

SEA ERN Datacenter er en kombinasjonsløsning hvor man installerer et eget datasenter om bord, som synkroniseres mot vårt landbaserte datasenter med backup lokasjon.

Man oppnår da en helt ny sikkerhetsstandard på all dataproduksjon om bord.

Avhengig av type data og prioritering, vil rederiet etter synkronisering, noe i sann tid og noe med en viss forsinkelse, ha tilgang til data gjennom en sikker pålogging via vårt datasenter.

All dataproduksjon ombord, blir gjennom serverbaserte tynnklienter, duplisert ombord og mellomlagret her.

 

SEA ERN Datacenter is a combined solution, where you install a datacenter onboard, that synchronizes against our landbased datacenter with backup location.

You will experience an all new security standard on all data produced onboard.

Depending on what type of data and how the data is prioritized, the shipowner will after synchronizisation, some of it at once and some somewhat delayed, have access to the data through a safe connection.

All produce of data onboard will be duplicated and cached onboard, through a serverbased thin client.

 

seaern_datacenter.jpg
logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no