logo.png
 
 
 
 

 
COMMUNICATION

SEA ERN Communication er en multifunksjonell kommunikasjonsløsning som er basert på tilgjengelige bærere. Dette gir brukerne en 24/7 online løsning ombord.

SEA ERN Communication kobler sammen VSAT, FleetBroadband, Iridium Pilot, ICE and GSM Data til en optimal løsning, som sikrer den høyeste kapasiteten til enhver tid. Skipet vil oppleve en voldsom økning i kapasiteten på grunn av dette.

SEA ERN Communication inneholder en sikker linje som effektivt overfører dataflyten mellom skip og land. Dette er sikker VPN tunnel som går gjennom en topp moderne brannmur, og kontrollerer trafikken gjennom applikasjonsnivå 7.

 

SEA ERN Comunication is a multifunctional communication solution that is based on available carriers. This gives the users a 24/7 online solution onboard.

SEA ERN Communication connects VSAT, FleetBroadband, Iridium Pilot, ICE and GSM Data to an optimal solution, that ensures the highest available capacity at all times. The ship will experience a great increase in the capasity because of this.

SEA ERN Communication contains a secure line that effectively transfers data between ship and land. This is a secure VPN tunnel that enters through a top modern firewall, and controls the traffic through applicationlevel 7.

seaern_communication.jpg
logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 71 39 01 20
Mail: post@ncmc.no