logo.png
 
 
 
 

 
Eidsvaag AS
eidsvaag_junior.jpg

Rederiet har besluttet å teste NCMC Vessel Router Com 1 på fartøyet M/V Eidsvaag Junior

M/V Eidsvaag Junior vil med NCMC VesselRouter Com 1 få et kommunikasjonsløft fra kun å stole på ICE, til nå kunne hente ut datatrafikk fra Wi-Fi der det er tilgjengelig, fra GSM nettene til både Telenor og Telia i tillegg til ICE 4G

Dollsøy Trans AS
brudanes.jpg

Oppgraderte komunikasjonsløsningen ombord på MS Brudanes ved å installere NCMC Vessel Router Com 2 samt organiserte intern nettverket.

MS Brudanes fikk oppgradert kommunikasjonsløsningen med Wi-Fi mottak hvor dette er tilgejgelig, 2 stk. GSM interface med Telenor og Telia 4G samt ICE 4G fra eksisterende ICE interface.

Rostein AS
rostein_020715.jpg

Vi leverer ny kommunikasjonsløsning til alle Rostein AS sine fartøy

Dette er en løsning som benytter alle kommunikasjonsbærerne som er tilgjengelige i de områdene skipene befinner seg med unntak av Satellitt løsninger.

NCMC Vessel Router Com 4 som vi kaller enheten, benytter WI-FI fra land hvor det er tilgjengelig, når skipet beveger seg ut av WI-Fi sonen switcher den automatisk over til GSM og lenger ute fra land kommer ICE inn.

Ved å sette prioritet på de ulike bærerne ift. rekkevidde og dekning, vil man oppleve at fartøyet har optimal datatrafikk i alle aktuelle seilingsområder så sant det er tilgjegelige kommunikasjonsbærer.

Nordic wildfish AS
molnes.jpg

Ny kommunikasjonsløsning til rederiet

Strukturere rederiets kommunikasjonsløsninger.

SIEM OFFSHORE AS
Siem Offshore.jpg

Utvikling av Best Practice

Rederistandard som i detalj beskriver hvordan rederiets nybygg skal interfaces.

FARSTAD SHIPPING ASA
Farstad.jpg

Testet løsningene og utarbeidde 1. generasjons Best Practice.

Testet ombordløsningene over aktuelle kommunikasjonsbærere.

HURTIGRUTEN AS
HRG logo.jpg

Kommunikasjonsløsninger

Kommunikasjonskontrakter

IKT infrastruktur

Telefoni og Public Address

EXPLORER SKIPET MV FRAM
171_ms_fram_9.jpg

IKT spesifikasjon

Rederiets representant vedrørende oppfølging av all kommunikasjon under byggeperioden.

SEADREAM YACHT CLUB
seadream_ships.jpg

Kommunikasjons spesifikasjon

Bistand i kontraktsforhandligner vedrørende ny kommunikasjonsløsning til fartøyene samt infrastruktur mellom rederi lokasjonene Oslo og Miami.

STRAND SEA SERVICE AS
0001-Havbryn_og_Havstrand_446908993.jpg

Best Practice

Bisto rederiet i teknisk oppfølging mot verftet i Tyrkia.

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 71 39 01 20
Mail: post@ncmc.no