logo.png
 
 
 
 

 
Rostein AS oppgraderer kommunikasjonen på alle fartøya
rostein_020715.jpg

Vi leverer ny kommunikasjonsløsning til alle Rostein AS sine brønnbåter, dette er en løsning som benytter alle kommunikasjonsbærerne som er tilgjengelige i de områdene skipene befinner seg med unntak av Satellitt løsninger.

NCMC VesselRouter Com 4 som vi kaller enheten, benytter WI-FI fra land hvor det er tilgjengelig, når skipet beveger seg ut av WI-Fi sonen switcher den automatisk over til GSM og lenger ute fra land kommer ICE inn.

Ved å sette prioritet på de ulike bærerne ift. rekkevidde og dekning, vil man oppleve at fartøyet har optimal datatrafikk i alle aktuelle seilingsområder så sant det er tilgjegelige kommunikasjonsbærer.

 

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 71 39 01 20
Mail: post@ncmc.no