logo.png
 
 
 
 

 
SEA ERN MEDIC
hjelm.jpg

På Nor-Shipping messen 2.-6. juni 2015 kunne Radio Medico (Norsk Senter for Maritim Medisin) og NCMC AS (Norwegian Centre of Maritime Communications AS) presentere et gjennombrudd i behandling av syke og skadde ombord på fartøyer.

Moderne videoutstyr og bedre utnyttelse og prioritering av tilgjengelig båndbredde gjør det mulig å videooverføre behandling av pasienter direkte til vakthavende lege tilknyttet Haukeland Universitetssykehus.

Årlig evakueres ca. 100 sjøfolk. Flere av disse kan ved bruk av SEA ERN Medic. Løsningen kan brukes over hele skipet, og ved å tilpasse det interne nettverket med trådløse WLAN punkter, sikrer man et sømløst kommunikasjonssystem over hele skipet. Videoløsningen fra SEA ERN kan også benyttes til tekniske problem og utfordringer, da kan service og reparasjoner foregå via video, og man sparer utgifter når en slipper å sende reparatør ombord.

Systemet kan også brukes til fjernundervisning, både innen helse og andre nødvendige fag ombord.

 

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 71 39 01 20
Mail: post@ncmc.no