logo.png
 
 
 
 

 

«Enabling the online ship»

Bildet over viser hvordan dagens internett ser ut med de trusler som henger over alle som er tilkoplet nettet i en eller annen form, enten det er på land eller om bord i et moderne fartøy!!
Bildet over viser hvordan dagens internett ser ut med de trusler som henger over alle som er tilkoplet nettet i en eller annen form, enten det er på land eller om bord i et moderne fartøy!!

Gode internett forbindelser, er viktig på moderne fartøy!

Hvilke kommunikasjonsutfordringer har dere om bord på fartøyene i dag?

  • Har dere god internett- og datakapasitet til fartøyet?
  • Får dere utført de pålagde oppgavene tilfredsstillende?
  • Er mannskapet fornøgd slik de opplever dagens internettkapasitet?
  • Har dere optimale leverandører på disse tjenestene?
  • Får dere den service og support dere forventer på tjenestene?
  • Kunne noe av dette vært bedre?
  • Er prisen for de leverte tjenestene dere får akseptabel?

Vi har løsninger og kompetanse som kan bistå dere med å få rettet opp/kontroll på de nevnte utfordringene! Her er penger å spare! 

- Ta kontakt i dag -

Rostein AS oppgraderer kommunikasjonen på alle fartøya
rostein_020715.jpg

Vi leverer ny kommunikasjonsløsning til alle Rostein AS sine brønnbåter, dette er en løsning som benytter alle kommunikasjonsbærerne som er tilgjengelige i de områdene skipene befinner seg med unntak av Satellitt løsninger.

NCMC VesselRouter Com 4 som vi kaller enheten, benytter WI-FI fra land hvor det er tilgjengelig, når skipet beveger seg ut av WI-Fi sonen switcher den automatisk over til GSM og lenger ute fra land kommer ICE inn.

Ved å sette prioritet på de ulike bærerne ift. rekkevidde og dekning, vil man oppleve at fartøyet har optimal datatrafikk i alle aktuelle seilingsområder så sant det er tilgjegelige kommunikasjonsbærer.

 

SEA ERN MEDIC
hjelm.jpg

På Nor-Shipping messen 2.-6. juni 2015 kunne Radio Medico (Norsk Senter for Maritim Medisin) og NCMC AS (Norwegian Centre of Maritime Communications AS) presentere et gjennombrudd i behandling av syke og skadde ombord på fartøyer.

Moderne videoutstyr og bedre utnyttelse og prioritering av tilgjengelig båndbredde gjør det mulig å videooverføre behandling av pasienter direkte til vakthavende lege tilknyttet Haukeland Universitetssykehus.

Årlig evakueres ca. 100 sjøfolk. Flere av disse kan ved bruk av SEA ERN Medic. Løsningen kan brukes over hele skipet, og ved å tilpasse det interne nettverket med trådløse WLAN punkter, sikrer man et sømløst kommunikasjonssystem over hele skipet. Videoløsningen fra SEA ERN kan også benyttes til tekniske problem og utfordringer, da kan service og reparasjoner foregå via video, og man sparer utgifter når en slipper å sende reparatør ombord.

Systemet kan også brukes til fjernundervisning, både innen helse og andre nødvendige fag ombord.

 

SPAR PENGER PÅ HJELMLØSNING
sparegris.jpg

NCMC AS sin hjelmløsning gjør at du slipper å sende reparatør ombord i båten i de fleste tilfeller. Tekniske problem kan løses ved at ekspertise sitter i land og kommuniserer med mannskap ombord via hjelmløsningen. Hjelmen med headset og kamera vil gi oversikt over situasjonen visuelt og man kan kommunisere muntlig samtidig.

 

Hjelmløsningen har blitt utarbeidet sammen med Radio Medico ved Haukeland Universitetssykehus for bruk i medisinske akuttsituasjoner.

Løsningen krever trådløst internett. Hvor mange aksesspunkt som kreves kommer an på hvor stort område den mobile løsningen skal operere på. En må ha aksesspunkt som håndterer videokommunikasjon. QOS må være tilpasset for å kunne kjøre dette over satelitt.

Ta kontakt med Arve Flø på mobil 901 22 453, for mer informasjon om dette enkle verktøyet for å spare mye penger!

DO YOU COMMUNICATE?

communication.jpg

Communication is a vital and an important part of our everyday life. We communicate in so many ways and with so many people during one day. In 2015 communication is very different from how we communicated only a few years ago. How we communicate makes a difference. 

 

NCMC AS can offer the most innovative and high tech solutions for communication onboard and between land and boat. We offer solutions for upgrading your current communicationsystem or we create the perfect communicationsystem for your newbuild.

Our solutions contain everything you need when it comes to communicating onboard and between boat and land: datacenter, technical support, Wi-Fi, interface, entertainment, medicare, CCTV and administrative communication.

Please contact

CEO Idar Flø mobile 920 20 338

for more information on our products.

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 71 39 01 20
Mail: post@ncmc.no