logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 

Invester i NCMC gjennom emisjonen

OceanIntel beslutningsstøtte, foto Per Eide Studio
OceanIntel beslutningsstøtte, foto Per Eide Studio

Grunnet satsinga i utviklinga av et digitalt beslutningsstøtteverktøy OceanIntel, for den maritime næringen, skal vi gjennomomføre en emisjon for å tilføre selskapet den kapitalbasen man trenger for å sikre en god og rask progress.

Digital Beslutningsstøtte for marin- og maritim industri, er et verktøy for den aktive skipper i å foreta sine optimale beslutninger. 

Tak kontakt på telefon eller epost for tilsendt tilbud

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no