logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 

NCMCs VALUES

NCMC AS skal tilby kundene de mest komplette og innovative interne og eksterne maritime kommunikasjonsløsningene.

Sammen med kunde skal vi skreddersy løsningene slik at de tilpasses kundens optimale kommunikasjonsbehov.

Vi skal tilby kundene en høy servicegrad på våre leverte løsninger sammen med våre underleverandører.

Gjennom vår fremtoning skal vil sørge for at vi omtales av våre kunder i alle sammenhenger i positive og forfremmende ordelag.

Våre medarbeidere skal føle en tilhørighet til organisasjonen og en glede for arbeidet, slik at de til enhver tid yter sitt maksimale.

Vi skal tilby våre medarbeidere en spennende og utfordrende arbeidsplass som for den enkelte skal representere en individuell kompetansebyggende mulighet.

Gode og fornøyde medarbeidere gir gode bedriftsresultater!

 

NCMC AS shall offer their customers the most innovative and complete internal and external maritime communication solutions.

Together with the customer we make tailormade solutions, optimal for the customers needs for communication.

We shall offer our customers a high level of service on our delivered solutions, together with our subcontractors.

Through our appearance we will ensure that we are referred to of our customers in a positive and promotional way.

Our staff shall feel connected to the organization and enjoy work, so they contribute in their best possible way.

We shall offer our staff an exciting and challenging workplace that represents an opportunity to build individual competence.

A qualified and happy staff gives the best company results!

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no