logo.png
 
 
 
 

FishGuider beslutningsstøtte
 

NCMCs OBJECTIVE

Vår kortsiktige målsetning er å utvikle selskapet til å bli en foretrukken leverandør innen ulike konseptuelle løsninger til den maritime næringen.

Gjennom positiv omtale hva gjelder løsning, kost/nytte og servicegrad, skal NCMC utvikle seg som et kompetansesenter hvor kundene får dekket alle sine interne- og eksterne kommunikasjons utfordringer.

Den langsiktige målsetningen er å bli en internasjonalt anerkjent leverandør av maritime kommunikasjonsløsninger som dekker kundenes internasjonale kommunikasjonsutfordringer.

NCMC skal bli den ledende aktøren i utviklingen av videoløsninger som bla. benyttes til internasjonal telemedisinsk aktivitet, og vi skal bli den foretrukne samarbeidspartneren for det internasjonale TMAS miljøet.

 

Our shortterm objective is to develop the company into being the preferred contractor within different conceptual solutions to the maritime industry.

Through positive reviews when it comes to solution, costeffectiveness and service, NCMC will develop to a resource center, where the customers will get all their internal and external communication challenges covered.

The longterm objective is to become an international recognized contractor of maritime communication solutions that covers the customers international communication challenges.

NCMC shall become the leading contributor in the development av video solutions that is used in international telemedical activity, and we shall become the preferred collaborator for the international TMAS milieu.

 

logo_down.png
Norwegian Centre of 
Maritime Communication AS

Strandgaten 72, 3. etg.
N - 6060 Hareid
Telefon: +47 920 20 388
Mail: post@ncmc.no